23rd Course Placement Details

Placements

23rd Course Placement Details

Passing Out Graduate: 2021-22

L- R : Sitting : Neha Kumari, Shraddha Singh, Vaishnavi, Manpreet Kaur, Krishna Saxena, Khushbu Kaushik, Shakshi, Eksha Nembang, Gurpreet Kaur, Saleena Rai, Leena Kipgen, Priya Bhagel, Avani Tripathi, Trupti, Rajlaxme R
1st Row : Suvrat Mahindroo, Rose Rathi, Shivam Jha, Akash Kumar Sharma, Ajit Kumar, KS Unnikrishnan, Vishal Rathore, Gaurav Deepak Patil, Jamil Akhtar, B Sagar, Deepak Singh, Akash Joshi, Shivam
Singh Tomar, Himanshu Singh, Vishnu Kumar, Apurba Mandal, Sarvarth Pandey.


2nd Row: Satwik Yadav, Vipul Kumar Kaushik, Puneet Mohan Rai, Abhijeet, Abhay Singh, Harneet Singh, Abhinav, Gaurav Baghel, Abhishek Mohan Thakre, Harshit Joshi, Aman Singh, Prashant Gaur


3rd Row : Ashvin Samarth Masih, Sanjeev Giri, Shivam Agnihotri, Sumit Mal, Shailesh Kisan Sapkal, Hemant Bohra, Yogesh Chandra, Jasbir Singh Rathi, Asish Kumar Sahoo, Ranbijay Singh

Employer : Hilton Hotels & Resorts, The Leela Palace Hotels, Ritz Carlton Hotel, The Oberoi Hotels & Resorts, Green Park Hotels & Resorts, Windsor Sheraton, Stanza Living, Licious, VKC Nuts,
Calvin Klein

Salary Package:

(a) Hotel : CTC Rs 4,08,000/-p.a.
(b) Retail : CTC Rs 5,16,000/- p.a.

IMPORTANT NEWS
APPLY FOR ADMISSION

Application Form For Oat 2023

Institute Brochure

Registration For Oat 2023

FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2022-23 FOR 2ND, 3RD & 4TH YEAR

BENGALURU UNIVERSITY NOTIFICATION

AIHMCT IN SYNC WITH COMPANIES
Scroll to Top